MED PASSION FÖR BUTIKSFÖRSÄLJNING

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med 12 säljkårer inom dagligvaruhandel, Servicehandel, Foodservice och Apotek. Våra kompetenta säljare är 100% fokuserade på att driva försäljning och representera våra uppdragsgivares varumärken på ett professionellt sätt i butik genom att addera värde vid varje butiksbesök.

Sveriges ledande säljbolag
Ökar din försäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Med över 12 säljkårer inom Dagligvaruhandeln, Servicehandeln, Foodservice samt Apotek är Sales Support Sveriges ledande säljbolag.
Vi är specialiserade på butiksförsäljning och ansvarar för en bred portfölj av starka varumärken. Med en professionell säljbearbetning av våra 200 kompetenta säljare skapar vi långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Varje dag.


LÄS MER OM HUR VI UTVECKLAR DIN BUTIKSFÖRSÄLJNING
Salessupport passion för butiksförsäljning

Passion för butiksförsäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Butiken är den plats i svensk dagligvaruhandel där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är en kvalificerad säljbearbetning helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med säljbolaget Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad säljkår som tillvaratar dina intressen lokalt i svensk Dagligvaruhandel, Servicehandel, Foodservice eller Apotek. Med vår rikstäckande säljbearbetning utvecklar vi din butiksförsäljning och representerar dina produkter och varumärken med både passion och kompetens.

Våra Säljuppdrag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med fler än 50 starka varumärken i portföljen.
Vi tror på transparens och långsiktiga samarbeten som grund för att bygga en framgångsrik verksamhet inom butiksförsäljning.