Passion for in-store execution

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag. Vi är 100% fokuserade på att representera ditt varumärke i butik, passionerat och professionellt, genom att addera värde vid varje butiksbesök.

Sveriges ledande säljbolag
Ökar din försäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med över 12 säljkårer inom Dagligvaruhandel, Servicehandel, Food Service samt Apotek.
Vi är specialiserade på butiksförsäljning och ansvarar för en bred portfölj av starka varumärken. Med våra 200 professionella säljare skapar vi långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Varje dag.


Läs mer om hur vi utvecklar din försäljning
Salessupport passion för butiksförsäljning

Passion för butiksförsäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Butiken är den plats där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är närvaron av kvalificerade säljare helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad partner som tillvaratar dina intressen lokalt i Dagligvaruhandeln, Servicehandeln eller inom Apotek. Våra rikstäckande säljkårer representerar dina produkter och varumärken med passion och kompetens.

Våra Uppdrag

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales Support är Sveriges ledande säljpartner med mer än 50 starka varumärken i vår portfölj.
Vi tror på transparens och långsiktiga samarbeten som grund för att bygga en framgångsrik försäljningsverksamhet.