Passion för butiksförsäljning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Butiken är den plats där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är närvaron av kvalificerade säljare helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad partner som tillvaratar dina intressen lokalt i Dagligvaruhandeln, Servicehandeln eller inom Apotek. Våra rikstäckande säljkårer representerar dina produkter och varumärken med passion och kompetens.

Så här arbetar vi

Med en väl balanserad portfölj med starka varumärken och produkter skapar vi långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt.

En förutsättning för att driva utvecklingen konsekvent över tiden inom butiksförsäljning ligger dels i att vara passionerad i viljan att skapa resultat för våra uppdragsgivare och dels i förmågan att vara hundra procent fokuserad på det vi ska vara bäst på: att utveckla distribution, att skapa synlighet och att implementera åtgärder som utvecklar försäljningen, såsom kampanjer, demonstrationer med mera.

Vi har väl utvecklade processer för:

 • att målsätta och planera arbetet tillsammans med våra uppdragsgivare inför varje säljperiod.
 • internt styra arbetets genomförande.
 • och inte minst för kontinuerlig uppföljning
  och rapportering av resultat.

 

Nära och transparent samarbete

Positionen som Sveriges ledande säljbolag har vi uppnått genom en kontinuerlig utveckling av kompetens, metoder och verktyg i nära samarbete med våra uppdragsgivare de senaste 20 åren. För att fortsätta förtjäna våra uppdragsgivares förtroende måste vi ständigt utveckla vår förmåga att skapa resultat.

En nära och transparent dialog är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete i allt från planering till genomförande och rapportering. Öppenhet i diskussioner kring möjliga förbättringar är en nödvändig förutsättning för att långsiktigt utveckla arbetssätt och resultat.

Det ställs självklart mycket höga krav på en modern säljverksamhet för att förbli framgångsrik över tiden, bland annat:

 • Kompetent och passionerad personal.
 • Kvalificerad säljstyrning.
 • Moderna verktyg och processer.

Men ärlighet, ansvar och engagemang för uppdragsgivarnas bästa är tillsammans med en passion för att skapa resultat det som är viktigast för att långsiktigt bygga framgång.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.
Kontakta oss.

Foodservice

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Foodservice är en utmanande marknad som kräver kunskap, erfarenhet och tålamod för att bli framgångsrik på. Vårt team med högt kvalificerade med medarbetare har många års erfarenhet från området och kan ta ett helhetsansvar för att i nära samråd med dig utveckla er verksamhet.

Vårt rikstäckande team på Foodservice är verksamt inom både privat och offentlig sektor och arbetar bland annat med att:

 • besöka kostchefer inom offentlig sektor samt anbudsarbete.
 • driva Key Account Management både mot lokala och regionala grossister samt mot kedjekunder.
 • besöka prioriterade slutkunder.
 • genomföra mässor.

Då Foodservice-marknaden är förhållandevis komplex krävs genomtänkta och uthålliga insatser för att lyckas driva försäljningsutveckling konsekvent över tiden, men i gengäld finns det stor genomslagskraft då arbetet utförs på rätt sätt. Vi planerar insatserna i nära samarbete med uppdragsgivaren, genomför arbetet baserat på överenskomna arbetsprogram och prioriteringar, samt rapporterar resultaten löpande.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig.
Kontakta oss.